EST  RUS
 
 

 

 


 

Me ei saa muuta soojuse hindu – Me saame muuta teie küttekulusid. Saata sama soojuse hulga – aga väiksema hinnaga, või rohkem soojust, aga sama hinnaga!

Selliste tulemuste poole püüdleb oma klientide jaoks ettevõte Altus Tehno. Küttesüsteemide efektiivsuse küsimus on meie riigis küllaltki terav. Esitame mõned arvud ja faktid:

    • tasu eluaseme kütte eest on Eestis – 4-5 korda suurem, kui Soomes, Rootsis või (Energiamaja Konsultatsioonid OÜ andmed);
    • alates aastast 2007 moodustas küttekulude kasv Eesti erinevates piirkondades 56% kuni 64% (eraisikute finantseerimise osakond, Swedbank);
    • kui malmradiaatorid on reostunud kasvõi ainult 5% ulatuses, siis tuleb soojusrežiimi säilitamiseks isegi ühes ruumis kulutada täiendavalt 80 Kw/h elektrienergiat;
    • …3 mm setteid küttesüsteemis neelab 25% soojusenergiat («Lifescience Products LTD» andmetel, Suurbritannia).

Kui küttesüsteem on tasakaalustamata ja erinevate setetega reostunud – siis on see üks ülemäärase soojustarbimise ja korteri suurte küttekulude peamistest põhjustest.

Seetõttu pakume oma klientidele efektiivset ja ohutut hüdrosurve keskküttesüsteemide puhastuse tehnoloogiat, aga ka hoonete keskküttesüsteemide tasakaalustamist. Investeeringud küttesüsteemide renoveerimisse moodustavad ainult 8-10% kulutustest projekteerimisele., materjalidele ja uue süsteemi montaažile. Puhastustehnoloogia põhineb spetsiaalse masina abil loodud hüdraulilise impulsi lühiajalisel kasutamisel (sekundi murdosades), mis antakse settinud kütteseadmele või veetorule. Meetod sobib ka vanade süsteemide puhastamiseks, sest ainult 2% impulsi võimsusest mõjub toru seintele ja radiaatoritele, aga 98% võimsusest kulub veesurvele. Tööde teostamiseks kasutatakse ainult vett ja suruõhku, radiaatorit demonteerida vaja ei ole. Puhtus ja kord korterites on garanteeritud: veega segatud setted torudes juhitakse keldrites asuvatesse kanalisatsioonikaevudesse. Puhastamise efektiivsus: 90-95%.

Käesolevaks hetkeks on tööd edukalt lõpetatud 19-s mitmekorterilises elamus üle kogu Eesti.
Toome välja konkreetsed tulemused 5-korruselise telliskivimaja näitel. (KÜ Kari 6, Tallinn), ehitusaasta – 1983, 3 trepikoda, 55 korterit). Süsteemi puhastustöid teostati septembris 2010. Keskmised õhutemperatuuri näitajad aastate 2009/2010 ja 2010/2011 talveperioodide kohta on lisatud, seejuures moodustas kasutatud soojusenergia kokkuhoid 39.39 MWh. Tuletame meelde, et alates 1. novembrist 2010 kehtis Tallinnas soojuse piirhind 1007,14 krooni MW/h, käibemaks kaasa arvatud.

Korteriühistu esimehe arvestuste kohaselt moodustas kokku hoitud summa 39 665 krooni (2 535 EUR). Seejuures märkis ühistu esimees, et talvel oli keskmine temperatuur korterites + 19°С – + 21°С. Kütteradiaatorid soojenesid vastavalt kasutamise hulgale – see tähendab, et kui soojusmõõdik näitas tarbimist 48 kraadi jagu, siis radiaatorite temperatuur oli vähemalt 46 kraadi. Vastavalt hinnangule ühistu esimehelt KÜ Kari 6 oli küttesüsteemi puhastamine efektiivne ja õigeaegne.

Arkadi Ferman, Meie Haldur, nr.1

arkadi.ferman@gmail.com

Copyright © 2009 Altus Tehno OÜ. All Rights Reserved.