Küttesüsteemide puhastamine
EST  RUS
 
 

 

 


 

 

 

Kas teil tekkis küsimusi?
Helistage meile ja me vastame teile rõõmuga. Tel. 554 39 25.

 

küttesüsteemide


Aitame küttekulusid vähendada! 

Pneumohüdrauliline torustike puhastamine tehnoloogia Panzer (kineetiline hüdrauliline taraan) tehnoloogia alusel.

On teada, et 3 mm erinevaid setteid soojendusseadmetes neelab 25% soojusenergiast.

Paljude radiaatorite, rätikukuivatite, katlamaja seadmete üheks suurimaks probleemiks on katlakivi ja teised setteid teke soojusvahetusseadmete sisemistele pindadele. Setteid omab 200-300 korda halvemat soojusjuhtivust kui metall. Soojuskandja, kuum vesi, lakkab efektiivselt eraldamast soojust ümbritsevasse keskkonda. See on sama hea kui mähkida kõik torud ja patareid korteris soojusisolatsioonivati sisse. Osaliselt võib seda kadu kompenseerida, suurendades soojuskandja temperatuuri süsteemis, kuid see oleks kaotus rahas.

Lisaks sellele väheneb torus surve (toru pikiava läbiva kuuma vee kogus) tänu läbilaskeava vähenemisele, tulenevalt sellest väheneb juurdetulev soojus. Kompenseerimaks seda kadu on vaja suurendada survet elektripumpade intensiivsema töö abil ja ka see on kaotus rahas. Peab märkima, et kui majas on teatud hulk uusi radiaatoreid, siis tekivad setted võrdlemisi ruttu ka sinna kuna maja küttesüsteem on ühine ja suletud.

Pakume tehnoloogiat küttesüsteemide renoveerimiseks (puhastamiseks)

Pakutav tehnoloogia tagab:

•  Keskküttesüsteemi ja kanalisatsiooni kõrgekvaliteedilise puhastuse

•  Torude puhastamise ummistustest ja muudest setetest mistahes aastaajal ilma süsteemi demontaažita, ilma trosside ja keemiliste preparaatide kasutamiseta

Tehnoloogia põhineb lühiajalise (sekundi murdosa) pneumohüdraulilise impulsi kasutamisel, mis luuakse spetsiaalse seadme (kineetilise hüdraulilise taraani) abil. Impulssrõhku saab reguleerida 0-12 atmosfääri ulatuses energia (laine) levimise kiirusel kuni 1500 m/sek. Seda energiat on piisavalt selleks, et lõhkuda ummistused, setted jne ning torustik täielikult puhastada. Torustiku painded ja pöörded ei sega hüdraulilise löögi energia levimist. Laine ei kujuta ohtu torudele, kuna rõhk selles levib selliselt, et seintele langeb ainult 2% rõhust. (analoogne efekt tekib, kui lüüa kõvasti veega täidetud pudeli korgi pihta – pudeli seinad ei kahjustu, aga põhi lendab alt ära).

Selle mooduse eelised on ilmsed:

•  Tööde teostamisel jäävad patareid oma kohale: süsteemist lastakse vesi välja ja seejärel, pärast ettevalmistavate operatsioonide läbiviimist lastakse uuest sisse. Pärast seda teostatakse iga kütteseadme puhastus spetsiaalse seadme abil. Sel viisil , lööb lööklaine, mida võib võrrelda hüdraulilise taraaniga torude ja radiaatorite seintelt lahti kõik üleliigse.

•  Järsk veekeskkonna mõjutamine (erinevalt vanast meetodist, kus rõhk on pidev) võimaldab sel viisil puhastada isegi kulunud kütteseadmeid ja torustikke, kartmata neid kahjustada. 98% lööklainest läheb vette ja ainult 2% toru seintele.

•  Selle tehnoloogia kasutamisel suureneb soojuseralduse efektiivsus 25-75%, ekspluateeritavate süsteemide eluiga aga pikeneb.

•  Kõik tööd nii trepikojas kui ka korteris teostatakse ühe päeva jooksul (millest hoiatatakse elanikke aegsasti ette).

•  Puhastust võib läbi viia nii küttehooajal kui ka hooaegade vahel ilma demontaažita.

Antud tehnoloogia kasutamine hoonete keskküttesüsteemide puhastamisel võimaldab:

•  Suurendada kütteseadmete soojuseraldust 25-75%

•  Pikendada süsteemide ekspluatatsiooniaega 25-50%

•  Säästa märkimisväärselt finantsvahendeid (vähendada ekspluatatsioonikulusid)

•  Vähendada kulutusi tööde läbiviimiseks (võrreldes kapitaalremondiga 5-7 korda)

•  Parandada soojuskandja tsirkulatsiooni süsteemis

Tehnoloogia kasutamine on enamikel juhtudel alternatiiviks radiaatorite ja torustike kapitaalremondile.


Küttesüsteemi läbipesu

Radiaatori puhastamise skeem (pruuni värviga on näidatud sette tekkimise kohad)

1- püstiku toru ; 2- radiator; 3- kuulkraan; 4-kommutaator ; 5- pneumaatiline püsto (kineetilise hüdraulilise taraan); 6- voolik setete äravooluks kanalisatsiooni; 7- ühendusvoolikud


Copyright © 2009 Altus Tehno OÜ. All Rights Reserved.