EST  RUS
 
 

 

 


 

Sama raha eest – rohkem sooja! Või sama soe – kuid väiksema raha eest!

 

Käesolevast karmist talvest on kirjutatud ja räägitud palju. On olnud väga palju elamusi: nädalavahetused suuskadel Otepääl ja autoga kinnijäämised lumehange, meeldejäävad pidustused ning lumme mattunud linnad. Ja muidugi – kütte eest esitatud arved ... . Vastavalt Korterite Ühistute Liidust saadud informatsioonile on tasu 1 m2 köetava pinna maksumus Tallinnas ja selle piirkonnas, alates 14 kroonist kuni 60 kroonini Harku järve elamurajoonis. Alates käesoleva aasta märtsist tõusis küttehind Tallinnas ja Maardus veel 5,6% võrra. Soojuse tarnijaga kaubelda n.ö reeglina on mõttetu ja küttekulude vähendamiseks tuleb leida teisi lahendusi. Üheks ülejõu käivaks suurte arvete põhjusteks on see, et enamik keskküttega varustatud elamud ei vasta kaasaegsetele standarditele ja tehnilistele lahendustele, millised on kehtestatud analoogilistele süsteemidele kõrgestiarenenud maades. Esmasel pilgul tundub loogilisena otsus, et vahetada välja kogu hoone küttesüsteem. Tõepoolest, kes vaidleb selle vastu, et tunduvad eelised on eile ostetud uutel saabastel või siis uuel autol. Kuid keerulistel aegadel elus ei viska kainelt mõtlev inimene minema häid saapaid kulunud kontsaplekkide pärast ja ei hakka kindlasti endale soetama uut autot ajal, kui igakuised kulutused ei ole jõukohased. Nii on ka kogu küttesüsteemi vahetamine küllaltki kulukas ettevõtmine. Küttele tehtavaid kulutusi võib oluliselt vähendada, säilitades korterites mugavat soojust. Seda võimaldavad saavutada küttesüsteemide hooldamise uued efektiivsed tehnoloogiad.
70% Tallinna elamufondist on ehitatud 50-l kuni 80-tel aastatel. Reeglina – küttesüsteemide torud ja radiaatorid on ummistunud vastava settejääkidega, mis 90% koosneb rauaoksiididest. Seetõttu ei saavutata küllaldast soojuse kandumist ruumidesse, ülemäära suur on soojusenergia kulu, suur on soojuskandjate tsirkulatsiooni takistus ja kõige selle tagajärjeks on – pumpade ekspluateerimiseks vajalik energiakulu kasv, reguleerimise võimaluste puudumine ja soojuskandjate tsirkulatsiooni häired. Selle tulemusena kasvavadki ruumide soojustamiseks tehtavad kulutused ülejõu käivateks.
Peab märkima, et kui majas on mõningane kogus uusi radiaatoreid, siis küllaltki kiire aja möödudes tekib ka nendes vastav sete, kuna küttesüsteem on kogu majas ühine ja kinnine. Ei ole saladuseks, et kui keskkütte radiaatorite soojaeraldusest ei piisa, siis on inimesed sunnitud kasutama mitmesuguseid elektrisoojendajaid. Arvestused on näidanud, et juhul kui malmist radiaator on saastunud 5% ulatuses, siis ruumi soojusrežiimi korvamiseks on vaja kulutada 80 kW elektrienergiat. Siit ka järeldus, et enamus linnaelanikke kulutab soojuse eest ülemäära suuri summasid. Seega meie poolt korterite kütmiseks tehtud kulutuste efektiivsust saab tagada küttesüsteemide ettevalmistamise ja kõikidest sinna kogunenud jääkidest puhastamise teel.
Altus Tehno OÜ pakub Teile uut, efektiivset, ohutut ja ökoloogiliselt puhast tehnoloogiat – keskküttesüsteemide pneumohüdraulilist puhastust. KHT (kineetilis-hüdrauliline taraan e. 'vesi-oinas'), mille funktsioon põhineb lühiajalistel (sekundi murdosa) hüdraulilistel impulsitel, mida tekitatakse spetsiaalse aparaadi abil ja mis suunatakse saastunud kütteseadmesse. Impulssi survet reguleeritakse 6-8 atmosfääri piires kineetilise energia laine levimise kiirusega kuni 1500 m/s. Sellest energiast on küll, et likvideerida nn. „korke“, ummistusi jms., et täielikult puhastada torustikku ja radiaatoreid. See meetod sobib vanade süsteemide puhastamiseks, kuna impulsi võimsusest 2% langeb toru seintele ja radiaatoritele aga 98% võimsusest langeb veesambale koos sadestusega. Meil on ju tegemist laine liikumise protsessiga, kus impulss levib pikki vedeliku liikumise voogu. Kas meenub Teile koolis tehtud füüsikakatsed? Kui lüüa puuhaamriga korgile, millega on suletud vedelikuga täidetud pudel, tekib kineetiliste lainete seeria. Selle tagajärjel pudelipõhi puruneb, aga palju nõrgem osa, pudeliseinad jäävad terveks. Torude ning radiaatorite kõverused ja nurgad ei ole takistuseks hüdrauliliste impulsside levimisel. See meetod võimaldab puhastada torusid diameetriga kuni 100 mm isegi siis kui ummistuse tsoon asub kuni 60 m kaugusel seadme süsteemiga ühendamise kohast. Seadme ühendamisel küttesüsteemiga annab see efekti kuni 15 meetri ulatuses. Selle tehnoloogia kasutuselevõtmine tõstab soojukande efektiivsust 25-75% ja pikendab tunduvalt ekspluateeritavate seadmete eluiga. Kõik tööd trepikojas, korteris teostatakse ühe päeva jooksul (millest teavitatakse elanikke varakult ette). See meetod toimib kiiremini kui traditsiooniline radiaatorite läbipesu. Sellist puhastust saab teha ka kütteperioodi keskel ja ka suveperioodil ilma demontaažita.

Antud tehnoloogia eelised on ilmsed:
  • Praktiliselt eemalduvad igat liiki katlakivi ja setted. Puhastus toimub täielikult - „kuni metallini“. Kui süsteemis on kasutusel soojuskandja, siis uute jääkide moodustumine ka minimaalsetes kogustes hakkab toimima alles 7-8 aasta pärast.
  • Sobib keerulise konfiguratsiooniga s.h. spiraali kujulistele torude puhastamiseks.
  • Puhastus toimub koha peal, ilma seadmete demontaažita.
  • Puhastatav seade ei vigastu ja selle tööressurss ei vähene.
  • Keskkonnasõbralik meetod.
  • Tööprotsessis kontrollivad meie spetsialistid igat radiaatorit, igat meetrit magistraaltorustikust või püstikust. Sel moel antakse eksperthinnang küttesüsteemi seisukorrale.

    Lõpetuseks esitame mõned praktilised tulemused. Allpool on toodud ühe meie kliendi energiatarbimise näitajad enne ja peale küttesüsteemi puhastamist. See on 5. korruseline paneelist elumaja (6 trepikoda, 89 korterit), ehitatud 1970 aastal.
    Arkadi Ferman, juhatuse liige OÜ Altus Tehno arkadi.ferman@gmail.com

 

Copyright © 2009 Altus Tehno OÜ. All Rights Reserved.